MERCÈ

És propera, carinyosa i molt professional. Summament recomanable.